พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์
ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.พิเชฐ วงษ์บุรี
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
พ.ต.อ.อดุลย์ ขวัญมั่น
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
พ.ต.อ.ปิยบุตร ไพบูลย์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
พ.ต.อ.ฉกาจน์ เทียมวงศ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
พ.ต.อ.ณัฏฐพนธ์ พยอมใหม่
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ภ.จว.อุดรธานี