อินโฟกราฟิกนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน

Announce Anti Bribery Police

ประกาศสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี เรื่อง  เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

ประกาศสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี เรื่อง  เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิกจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

eng