ประวัติและความเป็นมา สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุดรธานี

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุดรธานี ในระยะเริ่มต้นที่ก่อตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ.2436 ตำรวจยังไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีที่ตั้งอยู่ที่ใด มีเพียงที่ตั้งของกองบัญชาการมณฑลลาวพวน ตั้งอยู่ที่บริเวณต้นโพธิ์หลังที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และมีกองทหารตั้งอยู่ที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคในปัจจุบัน

สำหรับ กองตำรวจ ปรากฏหลักฐานชัดเจน เมื่อปี พ.ศ. 2451 (ร.ศ.127) ทางฝ่ายบ้านเมืองได้ยกที่ดินให้กับตำรวจปกครองทิศเหนือจรดถนนหลวง ยาว 275 เมตร (ถนนโพศรี) ทิศใต้จรดถนนหลวง ยาว 206 เมตร (ถนนศรีสุข) ทิศตะวันออกจรดที่ดินราชพัสดุบริเวณอาคารพานิชย์กับที่ดิน ร.ต.อ.ขุนรักษ์นิกร กว้าง 270 เมตร ทิศตะวันตกจรดถนนหลวง (ถนนนเรศวร) ยาว 270 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ครั้งแรกที่ตั้งกองตำรวจขึ้นมาอยู่ประจำจังหวัด ได้ก่อสร้างเป็นเพิงไม้หลังคามุงจาก ฝาไม้ไผ่ ขัดแตะ พื้นไม้กระดาน ยาว 16 เมตร หันหน้าไปทางถนนหลวง ด้านทิศเหนือ (ถนนโพศรี)

ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2460ได้รื้อ สร้างที่ทำการตำรวจภูธรขึ้นใหม่ เป็นอาคารที่ทำการตำรวจภูธร 1 หลัง มี 5 ห้อง มุขหน้ากว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร ชั้นเดียว พื้นฝากระดานไม้ตะเคียน หลังคามุงสังกะสี นอกจากนั้น ยังได้สร้างอาคารเก็บสรรพาวุธ 1 หลัง โรงพยาบาลตำรวจ 1 หลัง โรงม้าหลวง 2 หลัง เรือนพักรับรอง 1 หลัง บ้านพักนายตำรวจ 1 หลัง และห้องแถวนายสิบพลตำรวจ 1 หลัง โดยได้รื้อปรับปรุง ก่อสร้าง ต่อเติม เพื่อให้เหมาะสม เพียงพอกับจำนวนข้าราชการตำรวจตลอดมา

เมื่อปี พ.ศ. 2516 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.จิระก่อสร้าง ได้ทำสัญญากับพลาธิการ กรมตำรวจ ทำการก่อสร้างอาคารพานิชย์ บริเวณที่ดินทางด้านทิศเหนือ (ถนนโพศรี) ตลอดแนวทั้งหมดโดยสัญญาจะทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองกำกับการกับสถานีตำรวจ 1 หลัง โรงเก็บรถ 1 หลัง คลังพลาธิการ 1 หลัง บ้านพักผู้กำกับการ 1 หลัง บ้านพักรองผู้กำกับการ 3 หลัง ตึกที่พักนายตำรวจ 1 หลัง ห้องแถวนายสิบ พลตำรวจ 11 แถว ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง 1 หลัง ที่ทำการตำรวจสันติบาล 1 หลัง และอื่น ๆ พร้อมสาธารณูปโภคครบครัน ตามที กรมตำรวจกำหนด แต่ทางบริษัทดังกล่าว ได้กระทำผิดสัญญาและทิ้งงาน พ.ต.อ.บุญทิน วงศ์รักมิตร ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด อุดรธานี ได้บันทึกเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดย นายวิเชียร เวชสวรรค์ มีหนังสือ ที่ อด 30/11228 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2519 บอกเลิกสัญญาริบสิ่งก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ของบริษัทซึ่งทางกรมตำรวจได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอีกด้วย จนชนะคดีเด็ดขาดในปี พ.ศ. 2528 และขณะนั้น พ.ต.อ.พิชัย สุนทรสัจบูลย์ เป็น ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ก็ได้สร้างต่อเติมอาคารสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุดรธานี และกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ี จนแล้วเสร็จ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หันหน้าไปทางทิศใต้ (ถนนศรีสุข) ชั้นบนเป็นที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด ส่วนชั้นล่างเป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุดรธานี เริ่มเปิดใช้ทำการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา

ต่อมา พ.ต.อ.พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ได้ของบประมาณจากกรมตำรวจ สร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี หลังใหม่แยกต่างหาก โดยสร้างถัดจากอาคารเดิมไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 30 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น รูปตัวแอล มีห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมเล็ก อยู่บนชั้นสองของอาคาร และมีห้องทำงานของผู้บังคับบัญชาอีก 6 ห้อง ชั้นล่างมีห้องทำงานแผนกงานต่าง ๆ 5 ห้อง สร้างเสร็จ และเปิดทำการ เมื่อวันที ่ 1 กันยายน พ.ศ. 2531 ในสมัย พ.ต.อ.บำรุง สุขพานิช เป็น ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี อาคารหลังเดิมจึงใช้เป็นที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุดรธานี แต่เพียงอย่างเดียวโดยมีการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร ตามความเหมาะสมตลอดมา

เมื่อปี พ.ศ. 2541 ขณะที่ พล.ต.ต. เสริมศักดิ์ แก้วกัณทา เป็น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี และ พ.ต.อ.วรวุฒิ นาสมพันธุ์ เป็น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุดรธานี ได้มีการบูรณะก่อสร้าง ต่อเติม ครั้งยิ่งใหญ่ โดย พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงตาพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้เมตตามอบเงินทุนทรัพย์ในการก่อสร้างลานฝึก ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น และถนนคอนกรีตรอบบริเวณ บนพื้นที่ 41 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้มาติดต่อราชการข้าราชการตำรวจ และครอบครัว

พิกัด : TE๖๕๒๒๕๐ เส้นรุ้งที่ ๑๗ องศาเหนือและเส้นแวงที่ ๑๐๒ องศาตะวันออก

ลักษณะทางกายภาพ : รูปแบบอาคารขนาดใหญ่แบบที่ ๑ เสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗