สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถ.นเรศวร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ติดต่อ/แจ้งเหตุ. 0 4222 1077

โทรสาร. 0 4232 8514

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_mueangudonthani@police.go.th

Mueang Udonthani Provincial Police Station

9 Naresuan Road, Mak Khaeng Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province 41000

Tel./Inform. 0 4222 1077

Fax. 0 4232 8514

E-mail : saraban_mueangudonthani@police.go.th