พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล
ผบ.ตร.


 

พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์
รอง ผบ.ตร.

 

พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล
รอง ผบ.ตร.

 

พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์
รอง ผบ.ตร.

 

พล.ต.ท. ไกรบุญ ทรวดทรง
ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท.จตช.

 

พล.ต.ท. สราวุฒิ การพานิช
ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท. รอง ผบ.ตร.

 

พล.ต.ท. ธนา ชูวงศ์
ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท. รอง ผบ.ตร.

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ตร.